Skip to content

Jaki rodzaj pomocy możesz uzyskac, korzystając z usług Państwowej Inspekcji Pracy

Porady i pomoc udzielane przez prawników PIP są bezpłatne. Dotyczy to wszystkich usług prawnych oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie oraz osobiście. Interwencja Inspektoratu w siedzibie pracodawcy jest również bezpłatna.

Jeśli nie chcesz, aby pracodawca dowiedział się, że jesteś autorem skargi, powinieneś zaznaczyć to w piśmie do PIP. Wówczas Twoje dane pozostaną tylko w posiadaniu Inspektoratu, który nie będzie mógł ich ujawnić firmie. Ważne jest, abyś poprosił o kopię swojej skargi. Dzięki temu będziesz mógł sprawdzić, czy wszystko zostało wykonane prawidłowo.

Jeśli masz problem z niewypłaconym wynagrodzeniem lub nieregularnymi wypłatami, albo jeśli Twój szef nie pozwala Ci wziąć wolnego w zamian za wynagrodzenie za nadgodziny, możesz złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. W tym celu należy wypełnić formularz i wysłać go do biura Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy porady prawne pip rozpatrzą sprawę i mogą nakazać pracodawcy natychmiastowe wypłacenie wynagrodzenia. Za zlekceważenie nakazu pracodawca może zostać ukarany grzywną w wysokości do 30 000 PLN.

Jeśli ulegniesz wypadkowi w pracy, najlepiej zgłoś to swojemu przełożonemu. Jeśli to możliwe, napisz list lub e-mail, aby mieć zapis, że poinformowałeś przełożonego.

Twój pracodawca ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli:

– Wypadek był poważny lub zbiorowy (np. kilka osób zostało rannych)

– pracownik był hospitalizowany z powodu wypadku przez okres dłuższy niż 3 dni.

Następnym krokiem jest sporządzenie przez pracodawcę protokołu powypadkowego. Dokument ten określa, czy wypadek został uznany za wypadek przy pracy, czy też nie. Jeśli Twój szef nie podejmie tych kroków, sam zgłoś sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor nakaże mu ustalić wszystkie szczegóły dotyczące zdarzenia, a jeśli nie zastosuje się do tego żądania, może mu grozić grzywna lub kara sądowa.

Gdy jesteś w ciąży, przełożony nie może wymagać od Ciebie pracy w nadgodzinach. Wynika to z faktu, że praca w nadgodzinach wymaga zwiększonego wysiłku, a także ogranicza ilość czasu wolnego, który każda ciężarna matka potrzebuje na regenerację sił. Kodeks pracy zabrania również zatrudniania przyszłej matki w nocy i wysyłania jej w podróż służbową bez wcześniejszego uzyskania zgody.

Pracodawca musi respektować Twoje prawo do urlopu wypoczynkowego. Masz prawo do co najmniej jednego 14-dniowego urlopu w roku. Pracodawca może jednak odmówić Ci udzielenia urlopu w dogodnym dla Ciebie terminie, jeśli jego nieobecność poważnie zakłóciłaby pracę firmy.

Inspektorat jest odpowiedzialny za zapewnienie, że warunki pracy w Twojej firmie są odpowiednie i zgodne z wymogami prawnymi określonymi w Kodeksie Pracy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień, Inspektorat przeprowadzi szczegółową kontrolę i wyda decyzję nakazującą przywrócenie odpowiednich standardów pracy. Decyzję tę należy wykonać niezwłocznie, pod groźbą kary grzywny.

3 komentarze

 1. Józek
  21 czerwca 2022 @ 12:40

  Super, cieszy mnie fakt, że Inspektorat pracy jest organizacją rządową, która świadczy usługi związane z prawem pracy. Pomaga obywatelom, pracodawcy nie łamią żadnych przepisów i zapewnienie pracownikom godziwych warunków pracy.

 2. Tomek
  21 czerwca 2022 @ 12:41

  To świetnie, że istnieje inspektorat pracy, który świadczy takie usługi w zakresie prawa pracy. Liczy się to, że takie podejście jest na plus.

  Prawo było łamane przez wielu pracodawców, którzy nie wiedzą, jak właściwie współpracować ze swoimi pracownikami, ale teraz będą zmuszeni do przestrzegania przepisów.

 3. Julia
  21 czerwca 2022 @ 12:50

  Pocieszające jest to, że istnieją organizacje takie jak inspektorat pracy, które świadczą takie usługi w zakresie prawa pracy.

  Inspektorat Pracy odgrywa ważną rolę w zapewnieniu przestrzegania ustawodawstwa w zakresie stosunków pracy i zabezpieczenia społecznego.

Dodaj komentarz