Skip to content

ZUS wprowadził nową klasyfikację zawodów i specjalności

Kody zawodów to usystematyzowana lista zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Pięciopoziomowa, hierarchicznie usystematyzowana lista została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08.

Kody zawodów (OC) obowiązywały do końca 2008 roku. Następnie nastąpiła ponad 12-letnia przerwa, po której ponownie pojawiły się w deklaracjach ZUS. Klasyfikacja zawodów i specjalności to lista zawodów występujących na rynku pracy. Zawiera ponad 2000 pozycji i obejmuje zarówno zawody podstawowe, jak i bardziej precyzyjne specjalizacje. Każdy zawód ma swój unikalny kod zawodu.

Klasyfikacja zawodów i specjalności to usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Pięciopoziomowa, hierarchicznie usystematyzowana lista została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. W celu dostosowania do zmian na rynku pracy kwalifikacje są aktualizowane co 2-3 lata.

Struktura klasyfikacji została stworzona poprzez pogrupowanie poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w mniejsze grupy średnie, duże i wielkie, na podstawie podobieństwa kompetencji wymaganych do wykonywania zadań.

Wszystkie pozycje klasyfikacji mają swój symbol cyfrowy. Grupy duże mają symbol jednocyfrowy, grupy duże – dwucyfrowy, grupy średnie – trzycyfrowy, a grupy elementarne – czterocyfrowy. W tych ostatnich, do konkretnego zawodu lub specjalności przypisano symbol sześciocyfrowy (nie występujący w ISCO-08), opisujący węższą specjalizację. Ale co oznaczają poszczególne grupy?

Pierwsza cyfra określa stopień złożoności zawodu. Druga cyfra odnosi się do tego, czy zawód ma bezpośredni kontakt z klientami, czy też nie. Trzecia cyfra wskazuje, czy zawód rozwija kreatywność lub umiejętności praktyczne. I wreszcie wskaźnik określający, czy zawód wymaga częstych interakcji z innymi.

W Polsce wyodrębniono 10 głównych grup zawodowych opartych na kompetencjach. Są to:

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (z kodem rozpoczynającym się od cyfry 1)

Specjaliści (z kodem rozpoczynającym się od cyfry 2)

Technicy i inny średni personel (kod rozpoczynający się od cyfry 3)

Pracownicy biurowi (kod rozpoczynający się cyfrą 4)

Pracownicy usług oraz sprzedawcy sklepowi i sprzedawcy rynkowi (kod rozpoczynający się cyfrą 5)

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (kod rozpoczynający się cyfrą 6)

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (kod rozpoczynający się cyfrą 7)

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (kod rozpoczynający się cyfrą 8)

Robotnicy przy pracach prostych (kod rozpoczynający się cyfrą 9)

Siły zbrojne (kod rozpoczynający się od cyfry 0).

Używając kodu klasyfikacji, można wyszukać poszukiwany zawód/specjalność. Kolejne cyfry w kodzie oznaczają pomniejsze specyfikacje i specjalizacje dla danego zawodu. Na przykład pracownicy wykonujący proste prace to pomoc domowa i sprzątaczki z kodem 9111. Bardziej precyzyjne stanowisko z bardziej rozbudowanym kodem to pomoc domowa (911101). Z kolei pomocnicy i sprzątacze biurowi, hotelowi i pokrewni mają kod 9112.

Schemat symboliki przyjęty w klasyfikacji jest więc następujący:

– wyróżnik grupy wielkiej (1 – 0)

– wyróżnik grupy wielkiej (1 – 9)

– wyróżnik grupy średniej (1 – 9)

– wyróżnik grupy elementarnej (1 – 9) wyróżnik zawodu/specjalizacji (01 – 90).

Wpisując swój kod zawodu w dokumentach dotyczących ZUS, pamiętaj, że kod ten musi być zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Wyszukiwarka opisów zawodów znajduje się na stronie internetowej GUS lub na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia. Można ją również znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Lista kodów zawodów jest uporządkowana alfabetycznie. Zawód można również wyszukać, wpisując jego nazwę.

Czytaj więcej: https://zus-info.pl/

5 komentarzy

 1. Arek
  12 maja 2022 @ 11:31

  Uważam, że wszyscy powinniśmy móc żyć swobodnie i podążać za swoimi marzeniami, ale zamiast tego jesteśmy związani zasadami społeczeństwa, co jest całkowicie sprzeczne z tym, co to znaczy być człowiekiem. Jesteśmy wolni i możemy robić to, co chcemy, dlatego uważam, że wszyscy powinniśmy mieć możliwość wyboru własnego zawodu bez żadnych ograniczeń i obaw przed reperkusjami.

 2. Teresa
  12 maja 2022 @ 11:31

  Nowa klasyfikacja zawodów została stworzona, aby zachęcić ludzi do bardziej wydajnej i produktywnej pracy. Zakłada się, że ludzie będą pracować ciężej, jeśli wyznaczy się im cel do osiągnięcia, zamiast mówić, co mają robić każdego dnia.

 3. Dorota
  12 maja 2022 @ 11:33

  Wiem, co myślicie: “Ale przecież świat jest o wiele bezpieczniejszy! Tak wiele rzeczy jest teraz łatwiejszych, że nie musimy się o nic martwić”.

  Nie twierdzę, że to nieprawda, ale myślę, że czasami tak się zapętlamy w tych wszystkich drobiazgach, że zapominamy spojrzeć na to, o ile wszystko jest większe.

 4. Dominik
  12 maja 2022 @ 11:33

  Wielu ludzi twierdzi, że trzeba zmienić nasze zawody, ponieważ nie jesteśmy już tak produktywni jak kiedyś. Twierdzą, że nasza obecna praca nie jest już dla nas wystarczająco dobra, ponieważ nie daje nam wystarczającej satysfakcji ani spełnienia w pracy. Uważają więc, że powinniśmy zmienić pracę na coś innego, bardziej “sensownego” niż to, co robiliśmy wcześniej.

 5. Kajetan
  12 maja 2022 @ 11:36

  Nie jestem zadowolony, ponieważ jest dążenie, aby być klasyfikowanym w tzw. “szufladki”.

Dodaj komentarz